۱ ۲ ۳21 / 21 پست
مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه مشهدی عجب نوش مولایی )

مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه مشهدی عجب نوش مولایی )

به جهت اطلاع رسانی بدینوسیله  مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه مشهدی عجب نوش مولایی )  در روز: به همین مناسبت مجلس ترحیمی در : در روز پنجشنبه - 15  خر [...]
۱ ۲ ۳21 / 21 پست