مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد بی بی سکینه خواجه عیدی )همسر آ چراغعلی ارزانی

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد بی بی سکینه خواجه عیدی )همسر آ چراغعلی ارزانی

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد بی بی سکینه خواجه عیدی )همسر آآ چراغعلی ارزانی   در روز شنبه  مورخ  ۱۵ فروردین  ماه ۱۳ [...]
همایش بزرگ بختیاری به میزبانی شهنی

همایش بزرگ بختیاری به میزبانی شهنی

ضمن تبریک سال نو و نوروز باستانی  ارجمند گرامی  بدینوسیله شما را به سرور و شادمانی و جشن بزرگ بختیاری به میزبانی شهنی در روز یکشنبه ۴ فروردین ۱ [...]
2 / 2 پست