درگذشت مرحوم گل بی بی حافظی همسر  مرحوم سلطانعلی شهنی زاده عمادی

درگذشت مرحوم گل بی بی حافظی همسر مرحوم سلطانعلی شهنی زاده عمادی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده حافظی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد نور الله هاشمی محمودی)

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد نور الله هاشمی محمودی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد نور الله هاشمی محمودی)مصیبت وارده را به خانوادهای (هاشمی محمودی) تسلیت عرض نموده و از خداون [...]
درگذشت زنده‌یاد مرحوم سلطان شهنی زاده

درگذشت زنده‌یاد مرحوم سلطان شهنی زاده

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شهنی زاده تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد نکو نام استاد علی شهنی دشتگلی)

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد نکو نام استاد علی شهنی دشتگلی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد نکو نام استاد علی شهنی دشتگلی)مصیبت وارده را به خانوادهای (شهنی دشتگلی) تسل [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد منصور آمویی)

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد منصور آمویی)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد منصور آمویی)مجلس ترحیمی در :به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۳۹۹ از [...]
درگذشت مرحومه بی بی گل صالحیوند شهنی همسر مرحوم آ میرزا آقا صالحیوند شهنی

درگذشت مرحومه بی بی گل صالحیوند شهنی همسر مرحوم آ میرزا آقا صالحیوند شهنی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده صالحیوند شهنی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نمای [...]
6 / 6 پست