مراسم سالگرد درگذشت مرحومه نیک نام(خانمجان ارزانی بیرگانی)

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه نیک نام(خانمجان ارزانی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۱۷ آذرماه    ۱۴۰۱  از ساعت ۱۰ الی ۱۳ در شاهین شهر - حسینیه اهل بیت خانه کارگر درخدمت جا [...]
1 / 1 پست