مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (  زنده یاد بی بی فرنگ خانم مرادی همسر مرحوم کربلایی آ صفقلی ارزانی پور   )

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (  زنده یاد بی بی فرنگ خانم مرادی همسر مرحوم کربلایی آ صفقلی ارزانی پور   )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (  زنده یاد بی بی فرنگ خانم مرادی همسر مرحوم کربلایی آ صفقلی ارزانی پور   ) مجلس ترحیمی در : [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد غلامرضا شاهوند)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد غلامرضا شاهوند)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد غلامرضا شاهوند) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱۲ دی  ماه ۱۳۹۸  [...]
مراسم یادبود درگذشت مرحومه زنده یاد (مشهدی خاور علی قلی پور – عظیمی کیا)  در مسجد سلیمان

مراسم یادبود درگذشت مرحومه زنده یاد (مشهدی خاور علی قلی پور – عظیمی کیا)  در مسجد سلیمان

به جهت اطلاع رسانی :  مراسم یادبود درگذشت مرحومه زنده یاد (مشهدی خاور علی قلی پور - عظیمی کیا)  در مسجد سلیمان به همین مناسبت مجلس یادبودی در رو [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ درویش محمدی – ارزانی )

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ درویش محمدی – ارزانی )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ درویش محمدی - ارزانی ) مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه مورخ  ۲۱  آذر  ماه   ۱۳۹۸ [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد نصرت اله ابدالی – کریمی)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد نصرت اله ابدالی – کریمی)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد نصرت اله ابدالی - کریمی) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  ۲۱ آذر م [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد آ محمد نجف پور)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد آ محمد نجف پور)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد آ محمد نجف پور) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  14 آذر ماه ۱۳۹۸  [...]
6 / 6 پست