چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد آ ابراهیم علائی شینی)

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد آ ابراهیم علائی شینی)

به جهت اطلاع رسانی:چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد آ ابراهیم علائی شینی)مصیبت وارده را به خانوادهای (علائمی شینی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد آ سلطان محمد عالیپور – بزرگ خاندان)

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد آ سلطان محمد عالیپور – بزرگ خاندان)

به جهت اطلاع رسانی:چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد آ سلطان محمد عالیپور - بزرگ خاندان)مصیبت وارده را به خانوادهای (عالبپور) تسلیت عرض نموده و از خد [...]
2 / 2 پست