جهت اطلاع رسانی:  مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد حمید شهنی)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد حمید شهنی)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد حمید شهنی) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱۷ مرداد  ماه ۱۳۹۸   ا [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد بانو پریسا مصطفی پور همسر داریوش اشرف پور)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد بانو پریسا مصطفی پور همسر داریوش اشرف پور)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد بانو پریسا مصطفی پور همسر داریوش اشرف پور) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجش [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحومه(  زنده یاد بانو جهان شهنی دشتگلی )

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه(  زنده یاد بانو جهان شهنی دشتگلی )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحومه(  زنده یاد بانو جهان شهنی دشتگلی ) مجلس ترحیمی در :  در روز جمعه مورخ  ۱۸ مرداد ماه   ۱۳۹۸  ا [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد داود بهادری )

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد داود بهادری )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد داود بهادری ) مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه مورخ  ۱۷ مرداد ماه   ۱۳۹۸  از ساعت ۱ [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد علی عسکر بهادری بیرگانی)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد علی عسکر بهادری بیرگانی)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد علی عسکر بهادری بیرگانی) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱۷ مرداد [...]
درگذشت مرحومه (زنده یاد  شراره نجف پور شهنی – فرزند آ چراغعلی نجف پور شهنی – خواهر سرداران سعید و موسی نجف پور شهنی

درگذشت مرحومه (زنده یاد  شراره نجف پور شهنی – فرزند آ چراغعلی نجف پور شهنی – خواهر سرداران سعید و موسی نجف پور شهنی

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحومه (زنده یاد  شراره نجف پور شهنی - فرزند آ چراغعلی نجف پور شهنی - خواهر سرداران سعید و موسی نجف پور شهنی) مصیبت و [...]
تبریک انتصاب – مهندس احسان بندری مدیر بازرگانی تیم نفت مسجد سلیمان

تبریک انتصاب – مهندس احسان بندری مدیر بازرگانی تیم نفت مسجد سلیمان

تبریک انتصاب - مهندس احسان بندری مدیر بازرگانی تیم نفت مسجد سلیمان جناب مهندس احسان بندری بدینوسیله انتصاب حضرتعالی را به عنوان مدیر بلزرگانی تیم ن [...]
جهانشاه ارزانی بیرگانی مدیرکل امور مالیاتی خوزستان , سخنرانی پیش خطبه های نمازجمعه اهواز

جهانشاه ارزانی بیرگانی مدیرکل امور مالیاتی خوزستان , سخنرانی پیش خطبه های نمازجمعه اهواز

جهانشاه ارزانی بیرگانی مدیرکل امور مالیاتی خوزستان در سخنرانی پیش خطبه های نمازجمعه اهواز خبر داد: مقام نخست اداره کل امور مالیاتی خوزستان در مقابله ب [...]
8 / 8 پست