۱ ۲ 10 / 11 پست
درگذشت مرحومه (زنده یاد کنیز مولایی همسر مرحوم محمد قلی بهادری)

درگذشت مرحومه (زنده یاد کنیز مولایی همسر مرحوم محمد قلی بهادری)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحومه (زنده یاد کنیز مولایی همسر مرحوم محمد قلی بهادری) مصیبت وارده را به خانوادهای (مولایی  )تسلیت عرض نموده و [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم (  زنده یاد جهانگیر ارزانی)

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم (  زنده یاد جهانگیر ارزانی)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم (  زنده یاد جهانگیر ارزانی) مجلس ترحیمی در :  در روز جمعه  مورخ  [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم(زنده یاد محراب شهنی دشتگل – یلدگار و جانباز هشت سال دفاع مقدس)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم(زنده یاد محراب شهنی دشتگل – یلدگار و جانباز هشت سال دفاع مقدس)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم(زنده یاد محراب شهنی دشتگل - یلدگار و جانباز هشت سال دفاع مقدس)  در روز پنجشنبه  مورخ [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم(زنده یاد خواجه خیراله حافظی )

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم(زنده یاد خواجه خیراله حافظی )

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم(زنده یاد خواجه خیراله حافظی )  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱۱  مرداد  ماه ۱ [...]
درگذشت مرحوم (زنده یاد  علی پروین- پیشگسوت ورزشی و استاد اخلاق)

درگذشت مرحوم (زنده یاد  علی پروین- پیشگسوت ورزشی و استاد اخلاق)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد  علی پروین- پیشگسوت ورزشی و استاد اخلاق) مصیبت وارده را به خانوادهای (پروین )تسلیت عرض نموده و ا [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم(زنده یاد آ قپونی کریمی شهنی)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم(زنده یاد آ قپونی کریمی شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم(زنده یاد آ قپونی کریمی شهنی)  در روز پنجشنبه  مورخ  ۴  مرداد  ماه ۱۳۹ [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (  زنده یاد مشهدی صبر گل قنبری بیرگانی همسر مرحوم مجید قنبری بیرگانی)

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (  زنده یاد مشهدی صبر گل قنبری بیرگانی همسر مرحوم مجید قنبری بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (  زنده یاد مشهدی صبر گل قنبری بیرگانی همسر مرحوم مجید قنبری بیرگانی) مجلس ترحیمی [...]
درگذشت مرحومه (زنده یاد  هما شهنی امیرخانی – همسر غلام کریمی)

درگذشت مرحومه (زنده یاد  هما شهنی امیرخانی – همسر غلام کریمی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحومه (زنده یاد  هما شهنی امیرخانی - همسر غلام کریمی) مصیبت وارده را به خانوادهای (شهنی امیرخانی )تسلیت عرض نمو [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم(زنده یاد شاپور شهنی زاده )

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم(زنده یاد شاپور شهنی زاده )

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم(زنده یاد شاپور شهنی زاده )  در روز پنجشنبه  مورخ  ۲۱  تیرماه  ماه ۱۳۹ [...]
 مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد جانباز هشت سال دفاع مقدس (محراب شهنی دشتگل )  در اهواز

 مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد جانباز هشت سال دفاع مقدس (محراب شهنی دشتگل )  در اهواز

 مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد جانباز هشت سال دفاع مقدس (محراب شهنی دشتگل )  در اهواز به همین مناسبت مجلس یادبودی در روز سه شنب [...]
۱ ۲ 10 / 11 پست