۱ ۲ 10 / 14 پست
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( فرانک حافظی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( فرانک حافظی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( فرانک حافظی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جهت [...]
درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی بهرامی)

درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی بهرامی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده بهرامی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و ب [...]
اول بهمن، سال‌روز تولد فردوسی بزرگ

اول بهمن، سال‌روز تولد فردوسی بزرگ

‍‌اول بهمن، سال‌روز تولد فردوسی بزرگ بر تمامی پارسی‌زبانان خجسته باد. فردوسی گرامی در ۳۹ بیت از ابیات شاهنامه به طور مستقیم مردمان را به نیکی کردن [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم آ محمد بابا جعفری شهنی

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم آ محمد بابا جعفری شهنی

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ محمد بابا جعفری شهنی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه ( بی بی فرنگ شاه حسینی همسر مرحوم  آ عبدالرضا ظاهری بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه ( بی بی فرنگ شاه حسینی همسر مرحوم  آ عبدالرضا ظاهری بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه ( بی بی فرنگ شاه حسینی همسر مرحوم  آ عبدالرضا ظاهری بیرگانی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ سیامک  زالی زاده  )

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ سیامک  زالی زاده  )

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ سیامک  زالی زاده  ) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( مشهدی شهری حافظی بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( مشهدی شهری حافظی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( مشهدی شهری حافظی بیرگانی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکن [...]
درگذشت مرحوم زنده یاد نجف الماسی

درگذشت مرحوم زنده یاد نجف الماسی

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده الماسی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و ب [...]
چهلمین روز درگذشت مهندس فرشاد بهادری بیرگانی

چهلمین روز درگذشت مهندس فرشاد بهادری بیرگانی

به جهت اطلاع رسانی:  چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مهندس فرشاد بهادری بیرگانی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت م [...]
درگذشت مهندس مبین شهنیان

درگذشت مهندس مبین شهنیان

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شهنیان  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و ب [...]
۱ ۲ 10 / 14 پست