چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(نیک نام  آ محمد کریمی بیرگانی

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(نیک نام  آ محمد کریمی بیرگانی

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(نیک نام  آ محمد کریمی بیرگانی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئل [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی زینب اعتدالی زاده )

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی زینب اعتدالی زاده )

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی زینب اعتدالی زاده ) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت می [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد نیک نام استاد علی شهنی دشتگلی)

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد نیک نام استاد علی شهنی دشتگلی)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد نیک نام استاد علی شهنی دشتگلی) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشن [...]
درگذشت مرحومه نیک نام( شوکت مرداسی همسر مرحوم جهانگیر ارزانی)

درگذشت مرحومه نیک نام( شوکت مرداسی همسر مرحوم جهانگیر ارزانی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و ب [...]
درگذشت نیک نام مرحومه (نیلوفر افروزی همسر زنده یاد آ سلطان محمد ارزانی )

درگذشت نیک نام مرحومه (نیلوفر افروزی همسر زنده یاد آ سلطان محمد ارزانی )

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده افروزی و ارزانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌ن [...]
 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد نیک نام مهندس پرویز شهنیان)

 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد نیک نام مهندس پرویز شهنیان)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد نیک نام مهندس پرویز شهنیان) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه [...]
6 / 6 پست