چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(عباس محمدی فرزند مرحوم درویش محمدی  ) 

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(عباس محمدی فرزند مرحوم درویش محمدی  ) 

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(عباس محمدی فرزند مرحوم درویش محمدی  )  را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر ک [...]
1 / 1 پست