مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد خواجه خیر الله حافظی )

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم( زنده یاد خواجه خیر الله حافظی )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد خواجه خیر الله حافظی ) مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه مورخ  30خرداد ماه   ۱۳۹۸  ا [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد مهراب شهنی دشتگل  )

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم( زنده یاد مهراب شهنی دشتگل )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد مهراب شهنی دشتگل  ) مجلس ترحیمی در :  در روز جمعه مورخ  31 خرداد ماه   ۱۳۹۸  از ساع [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد روز علی بهادری  )

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم( زنده یاد روز علی بهادری )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد روز علی بهادری  ) مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه مورخ  30خرداد  ماه   ۱۳۹۸  از سا [...]
مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد ( دکتر محمد رضا حافظی )  در اهواز

مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد ( دکتر محمد رضا حافظی ) در اهواز

به هت اطلاع رسانی :  مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد ( دکتر محمد رضا حافظی )  در اهواز به همین مناسبت مجلس یادبودی در روز یکشنبه ۲ تیرماه  ۱۳ [...]
درگذشت مرحومه (زنده یاد  دکتر نسیم قنبری بیرگانی فرزند الیاس قنبری بیرکانی – همسر نعیم سعدآوی )

درگذشت مرحومه (زنده یاد دکتر نسیم قنبری بیرگانی فرزند الیاس قنبری بیرکانی – همسر نعیم سعدآوی )

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحومه (زنده یاد  دکتر نسیم قنبری بیرگانی فرزند الیاس قنبری بیرکانی - همسر نعیم سعدآوی ) مصیبت وارده را به خانوادهای [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ مهمد قنبری بیرگانی  )

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم( زنده یاد آ مهمد قنبری بیرگانی )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ مهمد قنبری بیرگانی  ) مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه مورخ  30خرداد  ماه   ۱۳۹۸  [...]
درگذشت مرحوم (زنده یاد  آ جهانگیر اشرفی )

درگذشت مرحوم (زنده یاد  آ جهانگیر اشرفی )

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد  آ جهانگیر اشرفی ) مصیبت وارده را به خانوادهای (اشرفی )تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز [...]
 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آزاد – میر غلام فرجی بیرگانی  )

 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آزاد – میر غلام فرجی بیرگانی  )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آزاد - میر غلام فرجی بیرگانی  ) مجلس ترحیمی در :  در روز جمعه  مورخ  ۱۷ خرداد  ماه  [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ قپونی کریمی شهنی )

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ قپونی کریمی شهنی )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ قپونی کریمی شهنی ) مجلس ترحیمی در :  در روز جمعه  مورخ  ۱۷ خرداد  ماه   ۱۳۹۸  از [...]
سومین و هفتمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  جواد خواجه برج سفیدی   )

سومین و هفتمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  جواد خواجه برج سفیدی   )

به جهت اطلاع رسانی: سومین و هفتمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  جواد خواجه برج سفیدی   ) مصیبت وارده را به خانوادهای (برج سفیدی )تسلیت عرض نموده [...]
10 / 10 پست