درگذشت سبز مراد جعفری شهنی

درگذشت سبز مراد جعفری شهنی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده جعفری شهنی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم [...]
درگذشت شادروان جهانگیر حاجتی

درگذشت شادروان جهانگیر حاجتی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده حاجتی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مهندس پرویز شهنیان)

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مهندس پرویز شهنیان)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مهندس پرویز شهنیان)مصیبت وارده را به خانوادهای (شهنیان) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی رو [...]
درگذشت مرحوم نورالله هاشمی محمودی

درگذشت مرحوم نورالله هاشمی محمودی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده هاشمی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
4 / 4 پست