درگذشت مرحوم (زنده یاد  نصرت الله ابدالی (کریمی))

درگذشت مرحوم (زنده یاد  نصرت الله ابدالی (کریمی))

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد  نصرت الله ابدالی (کریمی)) مصیبت وارده را به خانوادهای (کریمی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح ب [...]
1 / 1 پست