درگذشت نیک نام مرحوم(مهندس شهرام پروین فرزند مرحوم فتح الله پروین – برادر پیام پروین) 

درگذشت نیک نام مرحوم(مهندس شهرام پروین فرزند مرحوم فتح الله پروین – برادر پیام پروین) 

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت نیک نام مرحوم(مهندس شهرام پروین فرزند مرحوم فتح الله پروین - برادر پیام پروین)  را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح [...]
درگذشت نیک نام مرحوم( اسفندیار کریمی)

درگذشت نیک نام مرحوم( اسفندیار کریمی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت نیک نام مرحوم(اسفندیار کریمی )  را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جهت اطلا [...]
مراسم یادبود درگذشت نیک نام مرحوم (حاج فرهاد شینی دشتگل)  در اهواز

مراسم یادبود درگذشت نیک نام مرحوم (حاج فرهاد شینی دشتگل) در اهواز

به جهت اطلاع رسانی: به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ سه‌شنبه ۲۲ شهریور ماه   ۱۴۰۱  از ساعت ۹  الی ۱۷ در مسجد چهارده معصوم منطقه مراد آباد برگزار می‌ [...]
درگذشت نیک نام مرحوم ( فرهاد شینی دشتگل فرزند آ مند نی شینی دشتگل)

درگذشت نیک نام مرحوم ( فرهاد شینی دشتگل فرزند آ مند نی شینی دشتگل)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت نیک نام مرحوم(فرهاد شینی دشتگل فرزند مرحوم آ من نی شینی دشتگل )  را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر [...]
مراسم سالگرد درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی باز نجف پور)

مراسم سالگرد درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی باز نجف پور)

به جهت اطلاع رسانی: به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۱۷ شهریور ماه   ۱۴۰۱  از ساعت ۹  الی ۱۷ در مسجد چهارده معصوم منطقه مراد آباد برگزار می‌ [...]
5 / 5 پست