مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد ( خواجه هاشم عزیزی شهنی)  در اهواز

مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد ( خواجه هاشم عزیزی شهنی)  در اهواز

 مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد ( خواجه هاشم عزیزی شهنی)  در اهواز به همین مناسبت مجلس یادبودی در روز دوشنبه  ۲ اردیبهشت  ماه  ۱۳۹۸   از ساعت ۱ [...]
 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد شیخ خیر الله مولایی بیرگانی )

 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد شیخ خیر الله مولایی بیرگانی )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد شیخ خیر الله مولایی بیرگانی ) مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه  مورخ  ۲۹ فروردین ما [...]
درگذشت مرحوم (زنده یاد  خواجه هاشم عزیزی  )

درگذشت مرحوم (زنده یاد  خواجه هاشم عزیزی  )

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد  خواجه هاشم عزیزی  ) مصیبت وارده را به خانوادهای (عزیزی )تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عز [...]
درگذشت مرحوم (زنده یاد مهندس آرش ارزانی بیرگانی  )

درگذشت مرحوم (زنده یاد مهندس آرش ارزانی بیرگانی  )

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد مهندس آرش ارزانی بیرگانی  ) مصیبت وارده را به خانوادهای (محمدی )تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد حسن بهادر)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد حسن بهادر)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد حسن بهادر)  در روز پنجشنبه  مورخ  ۲۲ فروردین  ماه ۱۳۹۸   از  ۹ الی ۱۴  در سرای بهادروند [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد بی بی کوکب حافظی بیرگانی همسر سلیمان بندری شهنی – مادر جناب مهندس احسان ،سروش و ایوب بندری شهنی)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد بی بی کوکب حافظی بیرگانی همسر سلیمان بندری شهنی – مادر جناب مهندس احسان ،سروش و ایوب بندری شهنی)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد بی بی کوکب حافظی بیرگانی همسر سلیمان بندری شهنی - مادر جناب مهندس احسان ،سروش و ایوب بندر [...]
6 / 6 پست