۱ ۲ 10 / 11 پست
درگذشت مرحومه فرانک حافظی

درگذشت مرحومه فرانک حافظی

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده حافظی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
 چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد قپانی هاشمی محمودی)

 چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد قپانی هاشمی محمودی)

به جهت اطلاع رسانی:  چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد قپانی هاشمی محمودی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم  آ فیض اله ارزانی پور)

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم  آ فیض اله ارزانی پور)

به جهت اطلاع رسانی:  چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم  آ فیض اله ارزانی پور) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر ک [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم آ جهانگیر احمدی)

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم آ جهانگیر احمدی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم آ جهانگیر احمدی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئ [...]
درگذشت بی بی فرنگ شاه حسینی همسر مرحوم آ عبدالرضا ظاهری بیرگانی

درگذشت بی بی فرنگ شاه حسینی همسر مرحوم آ عبدالرضا ظاهری بیرگانی

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شاه حسینی و ظاهری بیرگانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر [...]
درگذشت مرحوم آ محمد بابا جعفری شهنی – پدر دکتر ارسلان شهنی

درگذشت مرحوم آ محمد بابا جعفری شهنی – پدر دکتر ارسلان شهنی

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده جعفری شهنی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم [...]
درگذشت مرحوم سیامک زالی زاده

درگذشت مرحوم سیامک زالی زاده

  *-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده زالی زاده تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نم [...]
درگذشت مرحومه بی بی شهری حافظی بیرگانی همسر حبیب الله داراب پور

درگذشت مرحومه بی بی شهری حافظی بیرگانی همسر حبیب الله داراب پور

  *-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده حافظی بیرگانی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی [...]
درگذشت مرحومه دکتر نسترن پارسی دختر آ طهماس پارسی

درگذشت مرحومه دکتر نسترن پارسی دختر آ طهماس پارسی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده پارسی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم بی بی خاتون ارزانی بیرگانی

چهلمین روز درگذشت مرحوم بی بی خاتون ارزانی بیرگانی

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مرحومه بی بی خاتون ارزانی بیرگانی دختر مرحوم آ علی محمد ارزانی بیرگانی )مصیبت وارده را به خ [...]
۱ ۲ 10 / 11 پست