معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان مسجدسلیمان منصوب شد

معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان مسجدسلیمان منصوب شد

تبریک انتصاب طی حکمی از سوی ریاست اداره آمو ش و پرورش شهرستان مسجد سلیمان جناب استاد مهران اشرفی به عنوان معاونت آموزشی  منصوب گردید ۰ دیدبان مس [...]
انتخاب جناب آقای هاشم شهنی به عنوان پرستار نمونه کشور

انتخاب جناب آقای هاشم شهنی به عنوان پرستار نمونه کشور

  جناب آقای هاشم شهنی طی تقدیر نامه هایی جداگانه از  سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ریاست سازمان نطام پرستاری کل کشور و ریاست نظام پر [...]
2 / 2 پست