سومین و هفتمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  مراد قاسمپور  )

سومین و هفتمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  مراد قاسمپور  )

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد  مراد قاسمپور  ) مصیبت وارده را به خانوادهای (قاسمپور )تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد مهندس آرش ارزانی بیرگانی)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد مهندس آرش ارزانی بیرگانی)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد مهندس آرش ارزانی بیرگانی)  در روز پنجشنبه  مورخ  ۲ خرداد  ماه ۱۳۹۸   از  ۱۴ الی ۱۶  در [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد بی بی فاطمه طاهری همسر مرحوم آ لطفعلی ظاهری بیرگانی)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد بی بی فاطمه طاهری همسر مرحوم آ لطفعلی ظاهری بیرگانی)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد بی بی فاطمه طاهری همسر مرحوم آ لطفعلی ظاهری بیرگانی)  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱۲ اردیبهش [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد مشهدی جهان قنبری همسر  فاضل فتحی شهنی)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد مشهدی جهان قنبری همسر  فاضل فتحی شهنی)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد مشهدی جهان قنبری همسر  فاضل فتحی شهنی)  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱۲ اردیبهشت  ماه ۱۳۹۸    [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد سیروس پروین )

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد سیروس پروین )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد سیروس پروین ) مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱۲ اردیبهشت ماه   ۱۳۹۸  از سا [...]
5 / 5 پست