درگذشت مرحومه (جاوید نام معصومه مراد سجدی)

درگذشت مرحومه (جاوید نام معصومه مراد سجدی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده  مراد سجدی و ارزانی بیرگانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و ق [...]
درگذشت زنده یاد  (مهندس ساسان ارزانی بیرگانی  فرزند غلام عباس و نوه حاج شمسعلی ارزانی بیرگانی)

درگذشت زنده یاد (مهندس ساسان ارزانی بیرگانی فرزند غلام عباس و نوه حاج شمسعلی ارزانی بیرگانی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی بیرگانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نم [...]
2 / 2 پست