۱ ۲ 10 / 14 پست
درگذشت مرحومه(زنده یاد مهربانو حافظی بیرگانی همسر مرحوم عبد الحسین اعتماد پور) 

درگذشت مرحومه(زنده یاد مهربانو حافظی بیرگانی همسر مرحوم عبد الحسین اعتماد پور) 

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحومه(زنده یاد مهربانو حافظی بیرگانی همسر مرحوم عبد الحسین اعتماد پور)  را  به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض [...]
درگذشت مرحوم(زنده یاد آ ید اله پرواسی)

درگذشت مرحوم(زنده یاد آ ید اله پرواسی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم(زنده یاد آ ید اله پرواسی) را  به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خد [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد علی اکبر گچیان

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد علی اکبر گچیان

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد علی اکبر گچیان)  به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه   مورخ [...]
چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بگم جان دقیقیان(همسر آقای محمدعلی بهادری)) 

چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بگم جان دقیقیان(همسر آقای محمدعلی بهادری)) 

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بگم جان دقیقیان(همسر آقای محمدعلی بهادری))  به همین مناسبت مجلس ترحیمی در : &nbsp [...]
چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بی بی جان افروز کاظمی نورالدین وند همسر آ عبدال اشرفی) 

چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بی بی جان افروز کاظمی نورالدین وند همسر آ عبدال اشرفی) 

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بی بی جان افروز کاظمی نورالدین وند همسر آ عبدال اشرفی)  به همین مناسبت مجلس ترحیمی د [...]
درگذشت مرحوم (زنده یاد نیما گچیان)

درگذشت مرحوم (زنده یاد نیما گچیان)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد نیما گچیان) را  به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند [...]
مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد آ ابوالمحمد نیک قامت) 

مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد آ ابوالمحمد نیک قامت) 

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد آ ابوالمحمد نیک قامت)  به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  در روز [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد آ عبد الحسین اعتماد پور)

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد آ عبد الحسین اعتماد پور)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد آ عبد الحسین اعتماد پور) به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه   مو [...]
درگذشت مرحومه(زنده یاد رویا عالیپور فرزند جانعلی عالیپور)

درگذشت مرحومه(زنده یاد رویا عالیپور فرزند جانعلی عالیپور)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحومه(زنده یاد رویا عالیپور فرزند جانعلی عالیپور) را  به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (زنده یاد مشهدی بی بی طلا قربانی- همسر قنبر خواجه ور)

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (زنده یاد مشهدی بی بی طلا قربانی- همسر قنبر خواجه ور)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (زنده یاد مشهدی بی بی طلا قربانی- همسر قنبر خواجه ور) به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  در ر [...]
۱ ۲ 10 / 14 پست