۱ ۲ 10 / 16 پست
هفته ی دفاع مقدس گرامی باد – فریبرز ظاهری بیرگامی

هفته ی دفاع مقدس گرامی باد – فریبرز ظاهری بیرگامی

هفته ی دفاع مقدس گرامی باد (( تاریخ جنگ)) دفاع مقدس تاریخ جنگ است فراموشی دراین راه ننگ ننگ است شبی آتش بسوی ماگشودند به شب هنگام خوابمان ربو [...]
درگذشت (مرحوم جعفر بهادری)

درگذشت (مرحوم جعفر بهادری)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت (مرحوم جعفر بهادری) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان خواستاریم [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم مهندس نوید شهنیان)

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم مهندس نوید شهنیان)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم مهندس نوید شهنیان) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده ا [...]
درگذشت (مرحوم محمد پروین)

درگذشت (مرحوم محمد پروین)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت (مرحوم محمد پروین) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان خواستاریم. [...]
درگذشت (مرحوم شفیع بهرامی)

درگذشت (مرحوم شفیع بهرامی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت (مرحوم شفیع بهرامی) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان خواستاریم [...]
مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم ولی بهادری بیرگانی)

مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم ولی بهادری بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم ولی بهادری بیرگانی) درتاریخ: به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  روز پنجشنبه مورخ  ۹۴/۶/۲۶از سا [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه طبی نسا اشرفی)

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه طبی نسا اشرفی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه طبی نسا اشرفی-  مادر شهید صید مراد اشرفی) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر [...]
مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم آ فتحعلی اشرفی بیرگانی)

مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم آ فتحعلی اشرفی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم آ فتحعلی اشرفی بیرگانی) درتاریخ: به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  روز پنجشنبه مورخ  ۹۴/۶/26از ساعت [...]
مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم حسن رضا دقیقیان)

مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم حسن رضا دقیقیان)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم حسن رضا دقیقیان)در تاریخ: به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  روز جمعه مورخ  ۹۴/۶/27 از ساعت [...]
10 کلیــــــــــد تقویــــــــــت روحیــــــــــه

10 کلیــــــــــد تقویــــــــــت روحیــــــــــه

1) خود را بشناسيد :  امروزه پيشنهاد سقراط كه در قرن پنجم قبل از ميلاد در آن متني بر خودشناسي ارائه شد به قوت خود پا برجاست.‌ اهداف، احساسات و محدود [...]
۱ ۲ 10 / 16 پست