درگذشت مرحوم (زنده یاد محمد علی شهنیانی)

درگذشت مرحوم (زنده یاد محمد علی شهنیانی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد محمد علی شهنیانی) مصیبت وارده را به خانوادهای (شهنیانی )تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزی [...]
درگذشت مرحومه (زنده یاد بانو خاور رستمی همسر یدالله بیرگانی )

درگذشت مرحومه (زنده یاد بانو خاور رستمی همسر یدالله بیرگانی )

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحومه (زنده یاد بانو خاور رستمی همسر یدالله بیرگانی ) مصیبت وارده را به خانوادهای (رستمی- بیرگانی )تسلیت عرض نموده و [...]
درگذشت مرحوم (زنده یاد جاوید نام  عیدی عیدی شهنی)

درگذشت مرحوم (زنده یاد جاوید نام  عیدی عیدی شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد جاوید نام  عیدی عیدی شهنی) مصیبت وارده را به خانوادهای (عیدی شهنی )تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی ر [...]
3 / 3 پست