دهمین نشست هم اندیشی شهنی به میزبانی تیره کاشانی

دهمین نشست هم اندیشی شهنی به میزبانی تیره کاشانی

به  جهت اطلاع رسانی: پس از جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ و تصمیم  دانایان و بزرگان فامیل مبنی بر نیاز به جلسات هم اندیشی بصورت مستمر به منظور نزدیک شدن هر چ [...]
مژگان نجف پور – می خواهم شعرت کنم

مژگان نجف پور – می خواهم شعرت کنم

می خواهم شعرت کنم جاودانه تا در روزهای بارانیم نجوایت کنم و آسوده غرق شوم در قایق یادت بی هیچ ساحلی. نجف پور 93/10/18 [...]
(ازچه تو) – استاد فریبرز ظاهری بیرگانی

(ازچه تو) – استاد فریبرز ظاهری بیرگانی

(ازچه تو) صاحب عصرزمان مولود شعبانی بیا تارگشته این رمان خورشید تابانی بیا بینوایان ببین که جانشان در انجماد ای که گرمی بخش جان بینوایانی بیا [...]
3 / 3 پست