صفحه اصلیهنرمندان شهنی

(ازچه تو) – استاد فریبرز ظاهری بیرگانی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه (ازچه تو) صاحب عصرزمان مولود شعبانی بیا تارگشته این رمان خورشید تابانی بیا بینوایان ببین که جانشان در انجماد ای که گرمی بخش جان بینوایانی بیا ما(حصین)انتظار،ای خورشید عالم تاب دین تابه کی درانتظارازبهرفرمانی بیا؟ (حصین) مجموعه درددوران سال1377

تنهایی – بانو مژگان نجف پور
شرمنده ام دوست من – استاد کوروش نجف پور
علی مردان خان – نوید بهادری
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

(ازچه تو)
صاحب عصرزمان مولود
شعبانی بیا
تارگشته این رمان خورشید
تابانی بیا
بینوایان ببین که جانشان در
انجماد
ای که گرمی بخش جان بینوایانی بیا
ما(حصین)انتظار،ای خورشید
عالم تاب دین
تابه کی درانتظارازبهرفرمانی
بیا؟
(حصین) مجموعه درددوران
سال1377

fariborz zaheri b

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 1