صفحه اصلیهنرمندان شهنی

مژگان نجف پور – می خواهم شعرت کنم

زمان مطالعه: < 1 دقیقه می خواهم شعرت کنم جاودانه تا در روزهای بارانیم نجوایت کنم و آسوده غرق شوم در قایق یادت بی هیچ ساحلی. نجف پور 93/10/18

بی تو – بانو مژگان نجف پور
استاد فریبرز ظاهری – شاعر
کوروش نجف پور – ستاره ها
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

می خواهم
شعرت کنم
جاودانه
تا در روزهای
بارانیم
نجوایت کنم
و آسوده
غرق شوم
در قایق یادت
بی هیچ ساحلی.
نجف پور 93/10/18

94590690832369492550

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0