درگذشت مرحوم روشنعلی(قپانی) ارزانی

درگذشت مرحوم روشنعلی(قپانی) ارزانی

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم روشنعلی(قپانی) ارزانی را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان خ [...]
مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه شیرین جان صفر زاده- بهادری)

مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه شیرین جان صفر زاده- بهادری)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه شیرین جان صفر زاده- همسر مرحوم صفر صفر زاده -بهادری)در تاریخ: به همین مناسبت مجلس ختمی در رو [...]
«سهم من از تو» بهروز بهادری

«سهم من از تو» بهروز بهادری

«سهم من از تو» بگذار سهم من ازتو،همین هیچ باشد پنهان ماندن چشم پر اشک زتو،خیس باشد بگذار سهم من ازتو یک خم پر ز پیچ باشد جاده یک طرفه و بدون ایست [...]
مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه ساره نجاتیان)

مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه ساره نجاتیان)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه ساره نجاتیان)در تاریخ: به همین مناسبت مجلس ختمی در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۱ ساعت 18الی 19: [...]
مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم آ محمد کریم اشرفی)

مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم آ محمد کریم اشرفی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم آ محمد کریم اشرفی)در تاریخ: به همین مناسبت مجلس ختمی در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/3/21 ساعت 14 ال [...]
درگذشت مرحومه پریناز پروین (ارزانی)

درگذشت مرحومه پریناز پروین (ارزانی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحومه پریناز پروین (ارزانی)را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان خ [...]
6 / 6 پست