صفحه اصلیهنرمندان شهنی

«سهم من از تو» بهروز بهادری

«سهم من از تو» بگذار سهم من ازتو،همین هیچ باشد پنهان ماندن چشم پر اشک زتو،خیس باشد بگذار سهم من ازتو یک خم پر ز پیچ باشد جاده یک طرفه و بدون ایست

چه دیر می گذرند -کوروش نجف پور
نماز شکسته – کیارش دستیاری
آهنگ بی کلام رویای با تو بودن-ساخته امین شینی زاده
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

«سهم من از تو»
بگذار سهم من ازتو،همین هیچ باشد
پنهان ماندن چشم پر اشک زتو،خیس باشد
بگذار سهم من ازتو یک خم پر ز پیچ باشد
جاده یک طرفه و بدون ایست باشد
بگذار سهم من از تو یک،من بی هیچ باشد
حسرت به جامانده ،یک دل پر ز تیغ باشد
بگذار سهم من از تو یک سکوت،دامن گیر باشد
خاموشی دهان ز هر گفتگو، معرکه گیر باشد
بگذار سهم من از تو دیده روشن،سوی در باشد
حسرت کوچه به آمدن یک رهگذر باشد
بگذار سهم من از تو همین اشک در مشک باشد
آرامش قبل هر طوفان سهم«باران» باشد
بگذار سهم من از تو همین سه نقطه… پایان خط باشد

بهروز بهادری«باران»

باران

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0