درگذشت نکونام مرحوم جهانگیر احمدی

درگذشت نکونام مرحوم جهانگیر احمدی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده احمدی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
درگذشت زنده یاد حسین عیدیوندی (حاتمی)

درگذشت زنده یاد حسین عیدیوندی (حاتمی)

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده عیدی وندی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و [...]
درگذشت زنده یاد حاج نصر الله احمدی فرزند شهید آ اسد احمدپور

درگذشت زنده یاد حاج نصر الله احمدی فرزند شهید آ اسد احمدپور

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده احمدی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مشهدی سبزمراد  جعفری شهنی)

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مشهدی سبزمراد جعفری شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مشهدی سبزمراد جعفری شهنی)مصیبت وارده را به خانوادهای (جعفری شهنی) تسلیت عرض نموده و از خداو [...]
درگذشت معلمی دلسوز و فداکار مرحومه خاتون ارزانی بیرگانی فرزند مرحوم علی محمد ارزانی بیرگانی

درگذشت معلمی دلسوز و فداکار مرحومه خاتون ارزانی بیرگانی فرزند مرحوم علی محمد ارزانی بیرگانی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی بیرگانی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نما [...]
5 / 5 پست