مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  آ یارمحمد اشرفی فرزند مرحوم آکلبعلی )

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  آ یارمحمد اشرفی فرزند مرحوم آکلبعلی )

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  آ یارمحمد اشرفی فرزند مرحوم آکلبعلی ) به همین مناسبت مجلس ترحیمی در : &n [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  جهانگیر ارزانی)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  جهانگیر ارزانی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  جهانگیر ارزانی) به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه  م [...]
مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد(آ شکر خدا کریمی)  در اهواز 

مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد(آ شکر خدا کریمی)  در اهواز 

 مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد(آ شکر خدا کریمی)  در اهواز  به همین مناسبت مجلس یادبودی در روز یکشنبه  ٢۶ شهریور ماه   [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم (زنده یاد حیدر شاه حسینی) 

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم (زنده یاد حیدر شاه حسینی) 

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت مرحوم (زنده یاد حیدر شاه حسینی)  به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  در روز جمعه  مورخ ٢۴ & [...]
مراسم یادبود درگذشت زنده یادان(ساسان-نسرین-مازیار ارزانی بیرگانی)  در شاهین شهر 

مراسم یادبود درگذشت زنده یادان(ساسان-نسرین-مازیار ارزانی بیرگانی)  در شاهین شهر 

 مراسم یادبود درگذشت زنده یادان(ساسان-نسرین-مازیار ارزانی بیرگانی)  در شاهین شهر  به همین مناسبت مجلس یادبودی در روز پنجشنبه  ٢ [...]
5 / 5 پست