درگذشت مرحومه (جاوید نام گل متاع ارزانی همسر مرحوم فداله تالانک)

درگذشت مرحومه (جاوید نام گل متاع ارزانی همسر مرحوم فداله تالانک)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده تالانک و ارزانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌ن [...]
1 / 1 پست