مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد شیخ خانعلی مولایی بیرگانی)

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد شیخ خانعلی مولایی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد شیخ خانعلی مولایی بیرگانی) مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه  مورخ  ۲۹ آذر ماه   ۱۳۹ [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحومه(  زنده یاد مشهدی خدابس عسکری میدانی همسر مرحوم جمال عالیپور)

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه(  زنده یاد مشهدی خدابس عسکری میدانی همسر مرحوم جمال عالیپور)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحومه(  زنده یاد مشهدی خدابس عسکری میدانی همسر مرحوم جمال عالیپور) مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه [...]
مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد ( حسین نادری)  در اهواز

مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد ( حسین نادری)  در اهواز

 مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد ( حسین نادری)  در اهواز به همین مناسبت مجلس یادبودی در روز یکشنبه  ۲۵ آذر  ماه  ۱۳۹۷   از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ در [...]
درگذشت مرحوم (زنده یاد  درویش محمدی (ارزانی))

درگذشت مرحوم (زنده یاد  درویش محمدی (ارزانی))

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد  درویش محمدی (ارزانی)) مصیبت وارده را به خانوادهای (محمدی )تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد عیدی محمد عیدی شهنی)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد عیدی محمد عیدی شهنی)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد عیدی محمد عیدی شهنی)  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱۵ آذر  ماه ۱۳۹۷   از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۴ در [...]
درگذشت مرحوم (زنده یاد علی بابا(جهانگیر) شهنی ارزانی)

درگذشت مرحوم (زنده یاد علی بابا(جهانگیر) شهنی ارزانی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد  علی بابا(جهانگیر) شهنی ارزانی) مصیبت وارده را به خانوادهای (شهنی ارزانی )تسلیت عرض نموده و از خداوند [...]
6 / 6 پست