مراسم سالگرد درگذشت مرحومه شوکت مرداسی همسر مرحوم جهانگیر ارزانی

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه شوکت مرداسی همسر مرحوم جهانگیر ارزانی

به جهت اطلاع رسانی: به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه  ۳۰ تیر ماه   ماه  ۱۴۰۱  از ساعت ۹  الی ۱۱  بر تربت پاکشان واقع در اهوار - قطعه ۳ قدیم [...]
1 / 1 پست