مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم اردشیر فرجی بیرگانی)

مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم اردشیر فرجی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم اردشیر فرجی بیرگانی)در تاریخ: به همین مناسبت در روز جمعه  مورخ ۱۳۹۴/2/11 ساعت 9:30 الی 11  ظه [...]
مراسم چهلمین درگذشت (مرحوم کریم آموده)

مراسم چهلمین درگذشت (مرحوم کریم آموده)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین درگذشت (مرحوم کریم آموده)در تاریخ: به همین مناسبت در روز جمعه  مورخ ۱۳۹۴/2/11 ساعت 9 الی 11  ظهر در مسجد سل [...]
مراسم چهلمین درگذشت (مرحومه منیژه بهادری و مرحومه زینب بهادری)

مراسم چهلمین درگذشت (مرحومه منیژه بهادری و مرحومه زینب بهادری)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین درگذشت (مرحومه منیژه بهادری و مرحومه زینب بهادری)در تاریخ: به همین مناسبت در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/2/10ساعت [...]
درگذشت مرحوم شهید منوچهر جاوری شهنی

درگذشت مرحوم شهید منوچهر جاوری شهنی

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم شهید منوچهر جاوری شهنی را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان [...]
درگذشت مرحوم ناصر اشرفی

درگذشت مرحوم ناصر اشرفی

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم ناصر اشرفی را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان خواستاریم. [...]
مراسم چهلمین درگذشت (مرحوم حاج فیض الله حافظی پور)

مراسم چهلمین درگذشت (مرحوم حاج فیض الله حافظی پور)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین درگذشت (مرحوم حاج فیض الله حافظی پور) در تاریخ: به همین مناسبت در روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۱/28ساعت 9 الی11 صبح ب [...]
مراسم چهلمین درگذشت (مرحومه جوان ناکام رعنا سعیدی)

مراسم چهلمین درگذشت (مرحومه جوان ناکام رعنا سعیدی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین درگذشت (مرحومه جوان ناکام رعنا سعیدی)در تاریخ: به همین مناسبت در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۷ ساعت 10 الی ۱۵  [...]
مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه بی بی نسا قنبرزاده)

مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه بی بی نسا قنبرزاده)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه بی بی نسا قنبرزاده)در تاریخ: به همین مناسبت در روز پنجشنبه مورخ 1394/1/27 ساعت 13 الی 15 بعد [...]
مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه مشهدی زینب شاهپوری)

مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه مشهدی زینب شاهپوری)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه مشهدی زینب شاهپوری)در تاریخ: به همین مناسبت در روز پنجشنبه مورخ 1394/1/27 ساعت 16:30 الی 18: [...]
هفتمین همایش بختیاری به میزبانی شهنی به روایت تصویر -فروردین 1394- قسمت اول

هفتمین همایش بختیاری به میزبانی شهنی به روایت تصویر -فروردین 1394- قسمت اول

هفتمین همایش بختیاری به میزبانی شهنی به روایت تصویر -فروردین 1394- قسمت اول عکاس: هنرمند گرامی جناب مهندس مهیار خسرویان *-برای دیدن عکسها در اند [...]
10 / 10 پست