مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم روشنعلی ارزانی)

مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم روشنعلی ارزانی)

مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم  ارزانی ) درتاریخ: به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  روز پنجشنبه مورخ 95.2.30 از ساعت 9:30 الی 11:30  : بر ترب [...]
چهلمین روز درگذشت خواهر و مادر گرامیمان مرحومه مشهدی بی بی عجمی جعفری شهنی

چهلمین روز درگذشت خواهر و مادر گرامیمان مرحومه مشهدی بی بی عجمی جعفری شهنی

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحومه (مشهدی بی بی عجمی جعفری شهنی) در روز: به همین مناسبت مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس خت [...]
تجمع مردم مسجدسلیمان در اعتراض به تخریب مجسمه سردار اسعد بختیاری+گزارش

تجمع مردم مسجدسلیمان در اعتراض به تخریب مجسمه سردار اسعد بختیاری+گزارش

تجمع مردم مسجدسلیمان در اعتراض به تخریب مجسمه سردار اسعد بختیاری+گزارش تصویری http://asrjahan.ir/more/news/30537/view قلعه سردار اسعد بختیاری یا قلع [...]
3 / 3 پست