درگذشت نیک نام زنده یاد (علی بنده ارزانی)

درگذشت نیک نام زنده یاد (علی بنده ارزانی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و ب [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(محمد رضا شهنی وندی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(محمد رضا شهنی وندی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(محمد رضا شهنی وندی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-ب [...]
درگذشت نیک نام مرحوم (محمد هادی شهنی)

درگذشت نیک نام مرحوم (محمد هادی شهنی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده هادی شهنی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی ناهید اعتدالی شهنی همسر کی مراد ارزانی پور)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی ناهید اعتدالی شهنی همسر کی مراد ارزانی پور)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی ناهید اعتدالی شهنی همسر کی مراد ارزانی پور) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی رو [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد محمد رضا (مسعود) شهنی منصوری)

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد محمد رضا (مسعود) شهنی منصوری)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد محمد رضا (مسعود) شهنی منصوری) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنب [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی معصومه مراد سجدی همسر مرحوم آ سلطان محمد ارزانی بیرگانی

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی معصومه مراد سجدی همسر مرحوم آ سلطان محمد ارزانی بیرگانی

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی معصومه مراد سجدی همسر مرحوم آ سلطان محمد ارزانی بیرگانی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شا [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(گل متاع ارزانی همسر مرحوم فداله تالانک)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(گل متاع ارزانی همسر مرحوم فداله تالانک)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(گل متاع ارزانی همسر مرحوم فداله تالانک) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کر [...]
7 / 7 پست