مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد پیمان شهنیانی قضبان پور )

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد پیمان شهنیانی قضبان پور )

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد پیمان شهنیانی قضبان پور ) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱ اسفند [...]
1 / 1 پست