صفحه اصلیهنرمندان شهنی

مژگان نجف پور -کشتی نوح

نوح کشتیت را بر پا کن اسمان دیار ما با همه زیبایش شرمسار تیرگیهاست خورشید شرمگین می تابد تنها برای سوسوهای کوچک امید ابرها اشک ندامت می چکانن

(( گل ما، درچمن نیست)) – استاد فریبرز ظاهری بیرگانی
با یادت پناه میگیرم – علی پور باقر
رگ منار – بهمن بهادری بیرگانی
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نوح کشتیت را بر پا کن
اسمان دیار ما
با همه زیبایش
شرمسار تیرگیهاست
خورشید شرمگین می تابد
تنها برای سوسوهای کوچک امید
ابرها اشک ندامت می چکانند
بر یادهای زیبای فراموش شده
نوح کشتیت را بر پا کن
وقت ان رسیده که بیایی
جفت های خوبی را
در دیار تاریکیها سوا کنی
و در دنیا ای مملو از
زیبایی و نور
شهر رویاها و عشق ها را
از نو بسازی
نوح کشتیت را بر پا کن
باید از نو رفت
باید ازنو دید
باید از نو ساخت
طوفانی در راه است
نوح کشتیت را بر پا کن
وقت تنگ است.
نجف پور۹۳/۷/۲۳

Old-ship-in-storm

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0