۱ ۲11 / 11 پست
درگذشت مرحوم مهندس فرشاد بهادری بیرگانی

درگذشت مرحوم مهندس فرشاد بهادری بیرگانی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده بهادری تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
۱ ۲11 / 11 پست