۱ ۲14 / 14 پست
چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد دکتر نسترن پارسی)

چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد دکتر نسترن پارسی)

به جهت اطلاع رسانی:  چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد دکتر نسترن پارسی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. * [...]
چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بی بی دل افروز اشرفی بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بی بی دل افروز اشرفی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی:  چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بی بی دل افروز اشرفی بیرگانی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئل [...]
سومین و هفتمین روز درگذشت مرحومه بی بی زهرا ارزانی بیرگانی همسر مرحوم رحیم مهنازاده

سومین و هفتمین روز درگذشت مرحومه بی بی زهرا ارزانی بیرگانی همسر مرحوم رحیم مهنازاده

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی بیرگانی و معنا زاده  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دا [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد پیمان شنیانی قضبان پور )

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد پیمان شنیانی قضبان پور )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد پیمان شنیانی قضبان پور ) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۱۸  [...]
۱ ۲14 / 14 پست