دسته بندی: شهدای شهنی

۱ ۲ ۳ ۴31 / 31 پست
سردار شهید رضا شهنی فیض

سردار شهید رضا شهنی فیض

کودکی در سال۱۳۴۰ در قریه خواجه آباد مسجد سلیمان در خانواده ای متدین وکشاورز چشم به جهان گشود. او را رضا نام نهادند تا عمر را در پی تحصیل رضای خالق متع [...]
۱ ۲ ۳ ۴31 / 31 پست