دسته بندی: اطلاع رسانی مراسم وفات

۱ ۲ ۳ ۴ ۷۳ 20 / 723 پست
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد کربلایی علی نجات مرادیانی پور)

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد کربلایی علی نجات مرادیانی پور)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد کربلایی علی نجات مرادیانی پور) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشن [...]
 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ علی – شاه علی طاهری)

 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ علی – شاه علی طاهری)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ علی - شاه علی طاهری) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه  ۲۳به [...]
 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ  برزو شینی کریم

 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ  برزو شینی کریم

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ  برزو شینی کریم) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ جمعه  ۲۴ بهمن  ما [...]
 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ مهران ارزانی بیرگانی)

 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ مهران ارزانی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ مهران ارزانی بیرگانی) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۱۶ ب [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( فرانک حافظی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( فرانک حافظی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( فرانک حافظی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جهت [...]
درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی بهرامی)

درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی بهرامی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده بهرامی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و ب [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم آ محمد بابا جعفری شهنی

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم آ محمد بابا جعفری شهنی

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ محمد بابا جعفری شهنی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه ( بی بی فرنگ شاه حسینی همسر مرحوم  آ عبدالرضا ظاهری بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه ( بی بی فرنگ شاه حسینی همسر مرحوم  آ عبدالرضا ظاهری بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه ( بی بی فرنگ شاه حسینی همسر مرحوم  آ عبدالرضا ظاهری بیرگانی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ سیامک  زالی زاده  )

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ سیامک  زالی زاده  )

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ سیامک  زالی زاده  ) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( مشهدی شهری حافظی بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( مشهدی شهری حافظی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( مشهدی شهری حافظی بیرگانی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکن [...]
۱ ۲ ۳ ۴ ۷۳ 20 / 723 پست