دسته بندی: اطلاع رسانی مراسم وفات

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۷۱ 30 / 709 پست
درگذشت مرحومه بی بی شهری حافظی بیرگانی همسر حبیب الله داراب پور

درگذشت مرحومه بی بی شهری حافظی بیرگانی همسر حبیب الله داراب پور

  *-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده حافظی بیرگانی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی [...]
درگذشت مرحومه دکتر نسترن پارسی دختر آ طهماس پارسی

درگذشت مرحومه دکتر نسترن پارسی دختر آ طهماس پارسی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده پارسی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم بی بی خاتون ارزانی بیرگانی

چهلمین روز درگذشت مرحوم بی بی خاتون ارزانی بیرگانی

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مرحومه بی بی خاتون ارزانی بیرگانی دختر مرحوم آ علی محمد ارزانی بیرگانی )مصیبت وارده را به خ [...]
درگذشت مرحوم مهندس فرشاد بهادری بیرگانی

درگذشت مرحوم مهندس فرشاد بهادری بیرگانی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده بهادری تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
درگذشت نکونام مرحوم جهانگیر احمدی

درگذشت نکونام مرحوم جهانگیر احمدی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده احمدی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
درگذشت زنده یاد حسین عیدیوندی (حاتمی)

درگذشت زنده یاد حسین عیدیوندی (حاتمی)

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده عیدی وندی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و [...]
درگذشت زنده یاد حاج نصر الله احمدی فرزند شهید آ اسد احمدپور

درگذشت زنده یاد حاج نصر الله احمدی فرزند شهید آ اسد احمدپور

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده احمدی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مشهدی سبزمراد  جعفری شهنی)

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مشهدی سبزمراد جعفری شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مشهدی سبزمراد جعفری شهنی)مصیبت وارده را به خانوادهای (جعفری شهنی) تسلیت عرض نموده و از خداو [...]
درگذشت معلمی دلسوز و فداکار مرحومه خاتون ارزانی بیرگانی فرزند مرحوم علی محمد ارزانی بیرگانی

درگذشت معلمی دلسوز و فداکار مرحومه خاتون ارزانی بیرگانی فرزند مرحوم علی محمد ارزانی بیرگانی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی بیرگانی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نما [...]
درگذشت مرحوم گل بی بی حافظی همسر  مرحوم سلطانعلی شهنی زاده عمادی

درگذشت مرحوم گل بی بی حافظی همسر مرحوم سلطانعلی شهنی زاده عمادی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده حافظی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۷۱ 30 / 709 پست