دسته بندی: اطلاع رسانی مراسم وفات

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۷۳ 30 / 723 پست
درگذشت مرحوم زنده یاد نجف الماسی

درگذشت مرحوم زنده یاد نجف الماسی

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده الماسی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و ب [...]
چهلمین روز درگذشت مهندس فرشاد بهادری بیرگانی

چهلمین روز درگذشت مهندس فرشاد بهادری بیرگانی

به جهت اطلاع رسانی:  چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مهندس فرشاد بهادری بیرگانی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت م [...]
درگذشت مهندس مبین شهنیان

درگذشت مهندس مبین شهنیان

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شهنیان  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و ب [...]
چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد دکتر نسترن پارسی)

چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد دکتر نسترن پارسی)

به جهت اطلاع رسانی:  چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد دکتر نسترن پارسی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. * [...]
چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بی بی دل افروز اشرفی بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بی بی دل افروز اشرفی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی:  چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بی بی دل افروز اشرفی بیرگانی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئل [...]
سومین و هفتمین روز درگذشت مرحومه بی بی زهرا ارزانی بیرگانی همسر مرحوم رحیم مهنازاده

سومین و هفتمین روز درگذشت مرحومه بی بی زهرا ارزانی بیرگانی همسر مرحوم رحیم مهنازاده

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی بیرگانی و معنا زاده  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دا [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد پیمان شنیانی قضبان پور )

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد پیمان شنیانی قضبان پور )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد پیمان شنیانی قضبان پور ) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۱۸  [...]
درگذشت مرحومه فرانک حافظی

درگذشت مرحومه فرانک حافظی

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده حافظی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
 چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد قپانی هاشمی محمودی)

 چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد قپانی هاشمی محمودی)

به جهت اطلاع رسانی:  چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد قپانی هاشمی محمودی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم  آ فیض اله ارزانی پور)

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم  آ فیض اله ارزانی پور)

به جهت اطلاع رسانی:  چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم  آ فیض اله ارزانی پور) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر ک [...]
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۷۳ 30 / 723 پست