مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد ( دکتر محمد رضا حافظی ) در اهواز

به هت اطلاع رسانی :  مراسم یادبود درگذشت مرحوم زنده یاد ( دکتر محمد رضا حافظی )  در اهواز به همین مناسبت مجلس یادبودی در روز یکشنبه ۲ تیرماه  ۱۳۹۸   از ساعت 18 الی 20 در اهواز –  مسجد ارشاد اهواز  به جهت قرائت فاتحه  برگزار میگردد . حضور شما موجب تسلای خاطر بازماندگان است. از  طرف خانواده های حافظی […]

Continue reading »

درگذشت مرحومه (زنده یاد دکتر نسیم قنبری بیرگانی فرزند الیاس قنبری بیرکانی – همسر نعیم سعدآوی )

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحومه (زنده یاد  دکتر نسیم قنبری بیرگانی فرزند الیاس قنبری بیرکانی – همسر نعیم سعدآوی ) مصیبت وارده را به خانوادهای (قنبری بیرگانی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جهت اطلاع رسانی:مراسم خاکسپاری روز پنجشنبه مورخ  30خرداد ماه ۱۳۹۸ راس  ساعت  12 ظهر از سالن تطهیر […]

Continue reading »

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم( زنده یاد آ مهمد قنبری بیرگانی )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ مهمد قنبری بیرگانی  ) مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه مورخ  30خرداد  ماه   ۱۳۹۸  از ساعت ۹ الی 14  در سرای شهنی  منطقه بی بی یان در خدمت جالسین محترم به جهت قرائت فاتحه و صرف نهار خواهیم بود سپس از ساعت 17:30  الی 19 بر تربت پاکش […]

Continue reading »

درگذشت مرحوم (زنده یاد  آ جهانگیر اشرفی )

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد  آ جهانگیر اشرفی ) مصیبت وارده را به خانوادهای (اشرفی )تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جهت اطلاع رسانی:مراسم خاکسپاری روز دوشنبه   مورخ  ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ راس  ساعت  ۸ صبح از درب غسالخانه کلگه به سمت مزارگه فامیلی سرشوادان بی بی یان  […]

Continue reading »

 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آزاد – میر غلام فرجی بیرگانی  )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آزاد – میر غلام فرجی بیرگانی  ) مجلس ترحیمی در :  در روز جمعه  مورخ  ۱۷ خرداد  ماه   ۱۳۹۸  از ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی سرشوادان بی بی یان بسوگ مینشینیم و یاد و خاطرش را گرامی خواهیم داشت سپس از ساعت ۱۰:۳۰ الی […]

Continue reading »

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ قپونی کریمی شهنی )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ قپونی کریمی شهنی ) مجلس ترحیمی در :  در روز جمعه  مورخ  ۱۷ خرداد  ماه   ۱۳۹۸  از ساعت ۹ الی ۱۱ بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی تلبزان بسوگ مینشینیم و یاد و خاطرش را گرامی خواهیم داشت سپس از ساعت ۱۱ الی ۱۴ در مسجد امام حسین […]

Continue reading »

سومین و هفتمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  جواد خواجه برج سفیدی   )

به جهت اطلاع رسانی: سومین و هفتمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  جواد خواجه برج سفیدی   ) مصیبت وارده را به خانوادهای (برج سفیدی )تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جهت اطلاع رسانی مراسم سومین و هفتمین روز : به همین مناسبت مجلس ترحیمی در روز پنجشنبه مورخ ۱۶ خرداد ماه […]

Continue reading »

سومین و هفتمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  مراد قاسمپور  )

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد  مراد قاسمپور  ) مصیبت وارده را به خانوادهای (قاسمپور )تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جهت اطلاع رسانی مراسم سومین و هفتمین روز : به همین مناسبت مجلس ترحیمی در روز پنجشنبه مورخ ۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ بر […]

Continue reading »

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد مهندس آرش ارزانی بیرگانی)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد مهندس آرش ارزانی بیرگانی)  در روز پنجشنبه  مورخ  ۲ خرداد  ماه ۱۳۹۸   از  ۱۴ الی ۱۶  در مسجد امام رضا ع منطقه بی بی یان در خدمت جالسین محترم به جهت قرائت فاتحه  خواهیم بود سپس از ساعت ۱۶ الی ۱۸ بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی سرشوادان بی […]

Continue reading »

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد بی بی فاطمه طاهری همسر مرحوم آ لطفعلی ظاهری بیرگانی)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه( زنده یاد بی بی فاطمه طاهری همسر مرحوم آ لطفعلی ظاهری بیرگانی)  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱۲ اردیبهشت  ماه ۱۳۹۸   از  ۹ الی ۱۵  در مسجد امام رضا ع منطقه بی بی یان در خدمت جالسین محترم به جهت قرائت فاتحه  خواهیم بود سپس از ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰  بر تربت پاکش […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 67