دسته بندی: ورزش

راهیابی تیم نفتون به لیگ کشور

راهیابی تیم نفتون به لیگ کشور

به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله راهیابی تیم نفتون مسجد سلیمان به لیگ  باشگاه های کشور را به مردم شریف مسجد سلیمان و کلیه دست اندر کاران این تیم تبریک [...]
1 / 1 پست