۱ ۳ ۴ ۵42 / 42 پست
گل نیلوفر در تخت جمشید

گل نیلوفر در تخت جمشید

گل نیلوفر را که در تمام نقاط تخت جمشید حجاری شده، می توان نماد تمدن هخامنشی دانست. این گل که در اکثر تصویرها در دست شاه و بزرگان دیده می شود، سمبلی از [...]
می میرم، پس هستم! تاملاتی درباره «حق مرُدن»

می میرم، پس هستم! تاملاتی درباره «حق مرُدن»

می میرم، پس هستم! تاملاتی درباره «حق مرُدن»  پزشکی در جوامع هندواروپایی بر پایه ساختاری سه گانه  استوار است که ژرژ دومزیل، در تبار کل این جوامع م [...]
۱ ۳ ۴ ۵42 / 42 پست