۱ ۲ ۳23 / 23 پست
درگذشت (مرحوم رحیم علی ارزانی بیرگانی)

درگذشت (مرحوم رحیم علی ارزانی بیرگانی)

بدینوسیله درگذشت (مرحوم رحیم علی ارزانی بیرگانی) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان خواستاریم. [...]
کتاب لطفعلی خان زند از شاهی تا تباهی

کتاب لطفعلی خان زند از شاهی تا تباهی

لُطفعَلی خان زند (۱۱۴۸-۱۱۷۳ خورشیدی) واپسین فرمانروای زند بود که میان سالهای ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۳ خورشیدی (۱۲۰۳ تا ۱۲۰۹ قمری) بر سر پادشاهی با هماورد نیرومندش [...]
درگذشت (مرحوم مسعود شهنی میرزا )

درگذشت (مرحوم مسعود شهنی میرزا )

بدینوسیله درگذشت (مرحوم مسعود شهنی میرزا فرزند سلطان) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان خواست [...]
۱ ۲ ۳23 / 23 پست