۱ ۲ ۳ 20 / 27 پست
روز پزشک مبارک

روز پزشک مبارک

اول شهریور زادروز ابن سینای بزرگ و روز پزشک را خدمت همتباران گرامی و پزشکان و زحمت کشان خانواده شهنی تبریک عرض میکنم. امیدوارم که همیشه این وظیفه و [...]
درگذشت (مرحوم رجب کریمی)

درگذشت (مرحوم رجب کریمی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت (مرحوم رجب کریمی) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان خواستاریم. [...]
درگذشت (مرحوم مهندس نوید شنیان)

درگذشت (مرحوم مهندس نوید شنیان)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت (مرحوم مهندس نوید شنیان) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان خواس [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم علی کریمی)

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم علی کریمی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم علی کریمی) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه ملوک مراد سجدی)

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه ملوک مراد سجدی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه ملوک مراد سجدی) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از [...]
درگذشت (مرحوم صحنعلی دقیقیان)

درگذشت (مرحوم صحنعلی دقیقیان)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت (مرحوم صحنعلی دقیقیان)را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان خواستار [...]
درگذشت (مرحومه شاهبگم بهادری)

درگذشت (مرحومه شاهبگم بهادری)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت (مرحومه شاهبگم بهادری) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان خواستا [...]
درگذشت (مرحومه بی بی مریم سیف الله شهنی- همسر مرحوم یدالله حافظی)

درگذشت (مرحومه بی بی مریم سیف الله شهنی- همسر مرحوم یدالله حافظی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت (مرحومه بی بی مریم سیف الله شهنی- همسر مرحوم یدالله حافظی) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامت [...]
مراسم یادبود مرحومه  (زیبا قیصری همسر هوشنگ قلی زاده)

مراسم یادبود مرحومه (زیبا قیصری همسر هوشنگ قلی زاده)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم یادبود مرحومه (زیبا قیصری پور شهنی) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند [...]
مراسم یادبود مرحوم (حاج علی اکبر حاجتی)

مراسم یادبود مرحوم (حاج علی اکبر حاجتی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم یادبود مرحوم حاج علی اکبر حاجتی را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منا [...]
۱ ۲ ۳ 20 / 27 پست