۱ ۲16 / 16 پست
مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه زیبا قیصری پور شهنی)

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه زیبا قیصری پور شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه زیبا قیصری پور شهنی)را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده ا [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم حاج علی اکبر حاجتی)

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم حاج علی اکبر حاجتی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم حاج علی اکبر حاجتی) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده [...]
درگذشت (مرحومه مشهدی پاره ماه شمی پور)

درگذشت (مرحومه مشهدی پاره ماه شمی پور)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت (مرحومه مشهدی پاره ماه شمی پور) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند من [...]
آئین پرده برداری و نامگذاری سالن ورزشی چند منظوره در مسجدسلیمان به نام پیشکسوت عرصه ورزش استاد ابراهیم شهنی

آئین پرده برداری و نامگذاری سالن ورزشی چند منظوره در مسجدسلیمان به نام پیشکسوت عرصه ورزش استاد ابراهیم شهنی

پایگاه اطلاع رسانی شهنی -دیروز سه شنبه مورخ 10 شهریور ماه 1394 آئین افتتاح سالن چند منظوره ای به منظور تجلیل از یک عمر مجاهدت و تلاش مجدانه فرهنگی کهن [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه نبات نوشادی – (آردین))

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه نبات نوشادی – (آردین))

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه نبات نوشادی - (آردین)) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانو [...]
مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم آ علی بابا (عامری نیا) – نجف پور شهنی)

مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم آ علی بابا (عامری نیا) – نجف پور شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم آ علی بابا (عامری نیا) - نجف پور شهنی) در تاریخ: به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  روز پنجش [...]
۱ ۲16 / 16 پست