۱ ۲11 / 11 پست
چهلمین روز درگذشت (مرحوم مهندس آ فرامرز حافظی بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت (مرحوم مهندس آ فرامرز حافظی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی چهلمین روز درگذشت (مرحوم مهندس آ فرامرز حافظی بیرگانی) در روز:   به همین مناسبت مجلس ترحیمی در : در روز پنجشنب [...]
۱ ۲11 / 11 پست