۱ ۲12 / 12 پست
مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (  زنده یاد بی بی جان افروز  ارزانی بیرگانی- همسر مرحوم خواجه حمزه علی دهقان)

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (  زنده یاد بی بی جان افروز  ارزانی بیرگانی- همسر مرحوم خواجه حمزه علی دهقان)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (  زنده یاد بی بی جان افروز  ارزانی بیرگانی- همسر مرحوم خواجه حمزه علی دهقان) [...]
مراسم یادبود درگذشت مرحومه زنده یاد ( کنیز مولایی همسر مرحوم محمد قلی بهادری )  در اهواز

مراسم یادبود درگذشت مرحومه زنده یاد ( کنیز مولایی همسر مرحوم محمد قلی بهادری )  در اهواز

 مراسم یادبود درگذشت مرحومه زنده یاد ( کنیز مولایی همسر مرحوم محمد قلی بهادری )  در اهواز به همین مناسبت مجلس یادبودی در روز دو شنبه [...]
۱ ۲12 / 12 پست